Söndagsmötet

Söndagsmötet hålls på **** på ***** kl 15-16.

(OBS: DETTA MÖTE ÄR FÖR TILLFÄLLET INAKTIVT DÅ DET SAKNAS EN MÖTESLOKAL I DAGSLÄGET)

Våra möten följer mallar som liknar varandra från gång till gång med några små variationer beroende på vilken söndag i månaden det är:

  • Första söndagen: delning & praktiskt möte efteråt
  • Andra söndagen: temamöte
  • Tredje söndagen: stegläsning & delning
  • Fjärde söndagen: textläsning & delning
  • Femte söndagen om sådan finns: talarmöte & delning

På våra möten använder vi Sex Addicts Anonymous gröna bok och svenska mötestexter. Här kan du läsa våra mötestexter: pdf och doc.

Den amerikanska förlagan finns tillgänglig på mötet för den som vill följa med på engelska.

An English version is available of our meeting format, ask us when you visit our meeting or download it here.