Stödfrågor för vittnesmål

Du som besöker våra möten kan skriva ett vittnesmål till vår hemsida. De stödfrågor som vi tagit fram nedan är tänkta som bollplank när du skriver och är inte obligatoriska på något sätt.
Maila gärna ditt dokument med texten till info@saasverige.se, eller skicka texten direkt via vårt kontaktformulär på hemsidan.

Försök hålla ner textmängden, gärna under 2 A4-sidor. Eftersom syftet är igenkänning, så dela både om din yttre situation och dina inre känslor kring missbruket. Tänk också på att hålla det anonymt och inte nämna namn på personer eller platser.

1. Berätta lite om dig själv. Arbete, familj, intressen?

2. Hur såg ditt missbruk ut?

3. Vad fick du för vinster av missbruket?

4. Hade du några ”oskrivna regler” knutna till missbruket? Några bortförklaringar?

5. Försökte du någonsin att sluta? Hur kunde det se ut?

6. Hur förstod du att du var sexmissbrukare?

7. När kom du i kontakt med tolvstegsprogrammet?

8. På vilket sätt är ditt liv annorlunda nu jämfört med när du missbrukade?

9. Nämn en av dina värsta konsekvenser.

10. Hur såg det ut när du var på botten?

11. Vad skulle du vilja säga till den som är rädd att han eller hon kanske är sexmissbrukare?