Praktiska möten

Första fredagen i månaden har onlinegruppen praktiskt möte efter ordinarie möte. Där får gruppen möjlighet att ta upp eventuella frågor kring mötestexter, trygghetsregler eller övriga ärenden. Praktiska möten är till för att hålla gruppen trygg och inte toppstyrd, utan vårt gruppsamvete fattar alla beslut.

Protokollet från varje möte läggs upp på hemsidan för att medlemmar ska kunna ta del av beslut även om man ej haft möjlighet att närvara.

Protokollmall – Word-dokument.

Tidigare protokoll: