Mötestelefonen borttagen

För tillfället finns det ingen hjälptelefon att ringa till. I väntan på att fysiska möten startar upp och ny telefon införskaffas så är därför numret borttaget från hemsidan.

Möteslokalen stänger

Vi har tyvärr nyligen fått information om att Alros Bokhandel, där Söndagsgruppen har sina möten, lägger ner sin verksamhet med kort varsel. Vi söker med ljus och lykta efter nya lokaler att vara i. Tills vidare hålls det sista mötet nu på söndag den 16 juli. Därefter pausas mötena tills vi fått tag i en ny lokal. Tips och hjälp med sökandet mottages tacksamt!

Extra mötestid och ny länk

På det senaste praktiska mötet för Onlinegruppen beslutades det att införa ytterligare en mötestid. Nu har gruppen möten även på onsdagar kl 20.00, med start onsdag 9 mars.

Alla tre mötestider delar samma möteslänk, precis som vanligt, men den är nu också uppdaterad. Lösenordet är dock samma som tidigare. Här är nya länken: https://us02web.zoom.us/j/88179434468

Uppdaterad information finns även på hemsidan i sektionen ”Våra möten” > ”Onlinegruppen”.

Mötestid flyttas

UPPDATERING: Gruppen beslutade att inte byta mötestid utan fortsätter att vara kl 15.00 på söndagar.

Söndagsgruppen planerar att ändra mötestiden för söndagsmötet från kl 15.00 till kl 18.00 fr o m det första mötet i november.

Det slutgiltiga beslutet fattas på det praktiska mötet den 3 oktober. Om man vill göra sin röst hörd i frågan uppmanas man att delta på det mötet.

Nytt möte

På fredag den 18e juni startas det upp en ny grupp som kommer att ha möten på online över zoom. Länk och lösen kommer inom kort, mer information finns här.

Corona-pandemin

Vårt söndagsmöte kommer att fortsätta hållas men vi tar nödvändiga steg för att följa FHM råd och rekommendationer. Ifall det kommer för många personer på ett möte så kommer vi att dela upp oss i mindre grupper.