Lördagsmötet

Mötet hålls på lördagar klockan 10.00 – 11.00.

Mötet följer en amerikansk mötesmodell som startades av en AA-grupp i Dallas som heter ”Primary Purpose” och som nu efterföljs av en del SAA grupper i USA. På mötet går man igenom Stora Boken i detalj för att få en djupare förståelse för hur man kan applicera stegen i vardagen. Mötet ger också möjlighet att söka en sponsor. Delningar fokuserar på reflektioner kring det som texten i boken lyfter fram.

www.saapp-stockholm.org

Välkomna!