Vanliga frågor

1. Vad är tolvstegsprogrammet?
2. Hur vet jag att jag är sexmissbrukare?
3. Jag tror att min sambo är sexmissbrukare, vad kan jag göra?
4. Kan jag få ett enskilt behandlingssamtal hos SAA Anonyma Sexmissbrukare?
5. Jag bor inte i Stockholm. Hur ska jag få hjälp?
6. Vad är det för skillnad på SAA och andra S-tolvstegsprogram?
7. Jag onanerar fyra gånger per dag. Är det normalt?
8. Nyktra alkoholister slutar ju dricka helt. Kommer jag aldrig att kunna ha sex igen?
9. Jag har mycket cybersex, men bara periodvis, annars är jag trogen mot min sambo. Kan jag ändå vara sexmissbrukare?
10. Hur ska jag lyckas hålla mig nykter?
11. Hur lång tid tar det att tillfriskna?
12. Vad kostar det att gå på möten hos SAA?

1. Vad är tolvstegsprogrammet?
Ett andligt handlingsprogram för tillfrisknande från sexmissbruk som inte har någon koppling till en specifik religion, tro eller livsåskådning.

2. Hur vet jag att jag är sexmissbrukare?
SAA tar inte ställning till vem som är missbrukare och inte. Men för många av oss som har fått hjälp har vissa saker varit gemensamma och kan fungera som ledtrådar: Har du försökt att sluta med dina sexuella fantasier, aktiviteter eller romantiseringar utan att lyckats? Har du lovat andra att sluta, men endast lyckats hålla det löftet med tvång under en period? Den perioden kan vara några dagar, veckor eller månader, för att sedan falla tillbaka i samma mönster igen? Återkommer perioder där du sysslar med beteendet intensivt som varvas med ”vita” perioder?

Om du med andra ord inte kan sluta på egen hand och är maktlös inför beteendet, då kan man tala om ett missbruk. Du kanske dessutom känner skam över dig själv, smärta eller självförakt? Du kanske känner att livet sakta känns allt tyngre och att du inte styr över det?

Ytterligare en ledtråd till om du är missbrukare är om agerandet sker efter ett särskilt mönster som upprepas gång på gång, att du byggt upp ritualer kring sex? Oftast förvärras och intensifieras också missbruket sakta med allt mer negativa konsekvenser på livet i stort: själsligt, ekonomiskt och socialt. Det kan ske snabbt eller långsamt över en period av många år.

3. Jag tror att min sambo är sexmissbrukare, vad kan jag göra?
Det kan låta krasst men det korta och lite tråkiga svaret är att du inte kan göra så mycket. Det är din partner som måste få sjukdomsinsikt och börja förändra sitt liv för att tillfriskna från ett eventuellt sexmissbruk. Det finns mycket bra litteratur i ämnet, exempelvis SAA:s Basic Book. Kunskap kan vara en bra katalysator till att börja söka hjälp och förstå sig själv. Som anhörig har du möjlighet att följa med din missbrukande partner till ett av våra möten  i Stockholm andra söndagen i månaden som passiv deltagare för att se hur ett möte går till. Anonyma Sexmissbrukare är dock ett program som helt riktar sig till missbrukare och har tyvärr inga möten eller texter som vänder sig till anhöriga och den problematik det innebär. Där hänvisar vi till andra tolvstegsgemenskaper.

4. Kan jag få ett enskilt behandlingssamtal hos SAA Anonyma Sexmissbrukare?
Nej. Tolvstegsprogrammet är ett andligt självhjälpsprogram, därför har vi inga anställda terapeuter. Det bygger på nedärvda kunskaper från andra missbrukare som har varit i samma situation, stöd på ett personligt plan, och att du själv vill tillfriskna och söker kunskap. En del av tolvstegsprogrammet är dock sponsorskap där en mer erfaren medlem guidar och hjälper en nyare medlem genom de tolv stegen. Det sker vanligen på individuell basis men för att träffa en sponsor så behöver man komma på ett eller flera möten.

5. Jag bor inte i Stockholm. Hur ska jag få hjälp?
Anonyma Sexmissbrukare växer stadigt och fler möten kommer att startas de närmaste åren. Men just nu har vi bara ett fysiskt möte på söndagar i Stockholm. Här på hemsidan kan du dock hitta information om andra anonyma onlinemöten som främst sker över Zoom.

6. Vad är det för skillnad på SAA och andra S-tolvstegsprogram?
Liksom alla tolvstegsprogram handlar SAA om att bli nykter genom att hjälpa andra vara nyktra. I grunden handlar det om att lära sig tillit. Våra tolv steg kommer ursprungligen från Anonyma Alkoholister vars gemenskap grundades i USA 1935. SAA startades där 1977 och finns idag över hela världen. Gemenskapen fick sitt första möte i Sverige i början av 2000-talet.

Skillnaden mellan SAA och andra S-gemenskaper är den text vi utgår ifrån och som vi läser på möten. För många är igenkänning en av de viktigaste komponenterna i tillfrisknandet och där passar olika texter olika typer av människor och missbruk. Inom Anonyma Sexmissbrukare använder vi SAA Basic Book (Gröna Boken) där resonemang och instruktioner finns kring de tolv stegen. Där finns också livsberättelser från människor med olika typer av sexmissbruk som fått hjälp i programmet.

7. Jag onanerar fyra gånger per dag. Är det normalt?
Inom SAA gör vi ingen värdering av vad som är normalt eller inte. Det enda som är viktigt är att dina handlingar inte får negativa konsekvenser för dig själv och din omgivning. Ibland kan det som missbrukare dock vara mycket svårt att se vad som är skadligt för den egna personen och inte, innan man har varit i tillfrisknande ett tag. ”Jag mår ju som allra bäst när jag har självsex – då leder det alltså inte till negativa konsekvenser?”, kanske missbrukaren frågar. Då är det viktigt att titta på helheten: Hur är självkänslan? Hur har du det i ditt förhållande? Hur är humöret allmänt sett? Är du ständigt på jakt efter en ny kick? Hur många timmar per dag upptas du av surf, jakt eller flirt? Har du försökt att sluta utan att lyckas? Har du tillgång till känslor som att bli kär exempelvis eller att känna dig trygg i att satsa på ett förhållande livet ut?

I programmet arbetar man tillsammans med sin sponsor fram vilka beteenden som utgör den egna nykterheten och vilka som inte ingår där. För vissa är exempelvis självsex omöjligt i tillfrisknandet, för andra inte. Vad man definierar som sin nykterhet kan också förändras över tiden.

8. Nyktra alkoholister slutar ju dricka helt. Kommer jag aldrig att kunna ha sex igen?
Det som skiljer sexmissbruk från alkohol är att sex är en grundläggande mänsklig drift som vi inte kan eller ska göra oss av med. På det sättet liknar sexmissbruk mer ett matmissbruk. Målet i tillfrisknandet är att ha en sund sexualitet som utgår från sann intimitet och som inte leder till negativa konsekvenser. Det är målet med tillfrisknandet i SAA, liksom ett liv rikt där vi lever i kontakt med våra känslor och medmänniskor. Så svaret är: det finns inget som säger att du inte kommer att kunna ha ett levande sexliv även som nykter sexmissbrukare.

9. Jag har mycket cybersex, men bara periodvis, annars är jag trogen mot min sambo. Kan jag ändå vara sexmissbrukare?
För de flesta sexmissbrukare yttrar sig missbruket som perioder av utagerande i sexuella aktiviteter, varvat med perioder då han/hon är avhållsam. Ibland kan avhållsamheten sträcka sig en vecka, ibland en månad eller år. Men ofta startar missbruksbeteendet igen efter en tid utan att man själv riktigt vet varför. Det är med andra ord helt normalt för en sexmissbrukare att utagera i perioder. Det betyder inte att han/hon är ”nykter” mellan dessa, utan snarare genom hård kontroll lyckats tvinga sig till att avstå en tid innan man tycker sig ha varit tillräckligt ”duktig” för att få utagera igen. Eller så stöter personen på en motgång i livet som triggar missbruket att gå in i en ny utagerandefas. I tillfrisknandet lär vi oss känna igen varningssignalerna så att vi inte trillar dit igen efter en period utan sexuella utageranden.

10. Hur ska jag lyckas hålla mig nykter?
Vinsterna av en nykterhet visar sig inte förrän efter att missbrukaren har haft en tids nykterhet och därför är den första tiden i tillfrisknandet smärtsam. Det behövs mycket stöd utifrån. Vår erfarenhet är att regelbundna möten och att man arbetar i de tolv stegen krävs. En del del medlemmar hämtar även kunskap om ämnet från litteratur utanför SAA. Att hålla sig nykter är ett åtagande som kräver kontinuerlig omvårdnad av den egna kroppen och själen.

11. Hur lång tid tar det att tillfriskna?
Att arbeta i tolvstegsprogrammet är inte detsamma som att gå en kurs eller genomgå en behandling som är avklarad efter en viss tidsperiod. Allt handlar om hur du själv väljer att arbeta i stegen, din ambitionsnivå och dina egna utmaningar. För vissa är den första tiden i nykterhet plågsam för andra är den inte lika dramatisk till exempel. Det viktigaste är inte att fokusera på vad som ska hända sen, utan att söka hjälp nu och ta en dag i taget.

12. Vad kostar det att gå på möten hos SAA?
Det kostar inget att gå på våra möten, vi tar dock emot frivilliga bidrag för att få ihop till lokalhyran. Allt sköts av oss som själva har fått hjälp i programmet. Det ingår som ett viktigt fundament i tolvstegsprogrammets traditioner.