Vad är sexmissbruk?

”Innan vi kom till Anonyma Sexmissbrukare hade många av oss inget namn på vårt problem. Det enda vi visste var att vi inte kunde kontrollera våra sexuella utageranden. För oss var sex ett sätt att njuta av livet. Även om våra berättelser skiljer sig åt, var problemet detsamma. Vi var beroende av sexuella aktiviteter som vi återkom till gång på gång, oavsett vilka konsekvenser det medförde.”

översättning från ”Sex Addicts Anonymous”, sid 3

Även om sexmissbrukares sexuella aktiviteter kan skilja sig mycket åt, finns gemensamma nämnare som tycks karakterisera vårt missbruk:

– Maktlöshet över missbruksmässiga sexuella aktiviteter.
– Kontrollförlust i våra liv.
– Känslor av skam, smärta och självförakt.
– Svikna löften och försök att sluta agera ut.
– Upptagenhet av sex som leder till ritualer.
– Progressivt sjukdomsförlopp med negativa konsekvenser.

Handlar det bara om sex?

Sexmissbruk behöver inte handla om sex. Inom Anonyma Sexmissbrukare ser vi inga stora skillnader mellan att vara kärleks- och relationsmissbrukare och sexmissbrukare. Symptomen och orsakerna är desamma, liksom behandlingen. Därför välkomnar vi alla som vill bryta sina gamla destruktiva relationsmönster och hitta ett hälsosammare perspektiv på sig själva och sin omvärld.