Vilka hjälper vi?

Sex Addicts Anonymous (SAA) hjälper sexmissbrukare över hela världen. Våra möten är öppna för alla som har en önskan att sluta med sitt sexmissbruk. Sexmissbruk kan ta många olika former. Ibland handlar det om notorisk otrohet, ibland om ohämmat sexsurfande, ibland om jakten efter nästa förälskelse, ibland om att leva i sexuell anorexi. Även om våra berättelser skiljer sig åt, är vårt problem detsamma. Vi är beroende av sexuella aktiviteter som vi återkommer till gång på gång, oavsett vilka konsekvenser de medför.

SAA vänder sig till den som missbrukar. Även om anhöriga är välkomna att följa med på vissa utvalda möten, är SAA inget program för anhöriga eller har grupper för dem.

Det finns andra tolvstegsprogram som erbjuder olika typer av hjälp. Några av dem listar vi nedan. SAA har dock ingen koppling till deras verksamhet.

Andra gemenskaper inom SAA:

Internationella moderorganisationen Sex Addicts Anonymous

SAA i Danmark

SAA Primary Purpose Nordic

Andra tolvstegsprogram:

SLAA – Anonyma Sex- och Kärleksberoende – Erbjuder tolvstegsmöten landet runt.

COSA – Co-Sex Addicts Anonymous – Tolsvtegsprogram för medberoende till/anhöriga drabbade av sexberoende.

S-Anon – Family Groups – Program för anhöriga som drabbats av sexberoende.

ACA – Adult Children of Alcoholics För vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer.

RCA – Recovering Couples Anonymous – För par i tillfrisknande.

CODA – Co-Dependents Anonymous – Tolvstegsprogram för medberoende.