Om SAA

Anonyma Sexmissbrukare i Sverige följer steg och traditioner hämtade från det internationella sällskapet Sex Addicts Anonymous®.

Våra möten hålls på svenska, och vi läser ur en översatt version av ”Sex Addicts Anonymous Basic Book” som ursprungligen är på engelska. Vi är självförsörjande och överlever med hjälp av frivilliga bidrag från medlemmarna. Anonyma Sexmissbrukares möten är anonyma och öppna för alla som tror sig vara missbrukare och vill bryta sin destruktiva hållning till sex. Vi är mycket måna om anonymiteten vid våra möten. Tolvstegsprogrammet är erkänt en av de effektivaste sätten att bryta sitt sex- och relationsberoende och påbörja tillfrisknandet.

Du är inte ensam. Välkommen!

PS. Anonyma Sexmissbrukare är den ej ännu internationellt godkända SAA-översättningen till svenska av Sex Addicts Anonymous (SAA). Stockholmsgruppens hemsida är därför enkelt sätt för oss att kommunicera med våra medlemmar och skall inte ses som en representant för hela SAA Inc & ISO. Moderorganisationens hemsida finns på www.saa-recovery.org.