Nytt nummer – hjälptelefonen

Under söndagsgruppens mötestid finns det möjlighet att ringa till en hjälptelefon. Denna telefon har nu ett nytt nummer: 073 – 808 34 12.