Söndagsmötet

Söndag

Varje söndag är du välkommen till vårt möte klockan 18–19.00 på Nobba Brass och Nubbe på Björngårdsgatan 1B på Södermalm, T-bana Mariatorget eller Slussen. Du behöver inte förvarna innan, men liksom alla våra andra möten är det ett så kallat slutet möte. Det innebär att mötet är öppet för alla som söker hjälp för sitt sexmissbruk. Dock ej för anhöriga eller andra.

Andra söndagen: öppet möte – även icke-missbrukare är välkomna att delta

Här hittar du en karta.

Våra möten följer mallar som liknar varandra från gång till gång med några små variationer beroende på vilken söndag i månaden det är:

  • Första söndagen: delning & praktiskt möte sista halvtimmen
  • Andra söndagen: öppet möte – även icke-missbrukare är välkomna att delta
  • Tredje söndagen: stegläsning & delning
  • Fjärde söndagen: textläsning & delning
  • Femte söndagen om sådan finns: talarmöte & delning

På våra möten använder vi Sex Addicts Anonymous gröna bok och svenska mötestexter. Här kan du läsa våra mötestexter: pdf och doc.

Den amerikanska förlagan finns tillgänglig på mötet för den som vill följa med på engelska.

An English version is available of our meeting format, ask us when you visit our meeting or download it here.