Tisdagsmötet

Varje tisdag klockan 20.00–21.00 finns ett telefonmöte för den som vill studera de tolv stegen i Anonyma Alkoholisters Stora Bok närmare. Mötet följer en amerikansk mötesmodell som startades av en AA-grupp i Dallas som heter ”Primary purpose” och som nu efterföljs av en del SAA grupper i USA. På mötet går man igenom Stora Boken i detalj för att få en djupare förståelse för hur man kan applicera stegen i vardagen. Mötet ger också möjlighet att söka en sponsor. Delningar fokuserar på reflektioner kring det som texten i boken lyfter fram.

För att kunna delta krävs att du har ett exemplar av boken. Har man inte boken går det dock bra att delta och bara lyssna. Anslut till telefonmötet genom att ringa 08-525 038 58 och slå koden 246246#.