Fredagsmötet

Varje fredag är du välkommen till vårt möte klockan 15–16.00 på Nobba Brass och Nubbe på Björngårdsgatan 1B på Södermalm, T-bana Mariatorget eller Slussen. Du behöver inte förvarna innan, men liksom alla våra andra möten är det ett så kallat slutet möte. Det innebär att mötet är öppet för alla som söker hjälp för sitt sexmissbruk. Dock ej för anhöriga eller andra.