Om SAA i Stockholm

Anonyma Sexmissbrukares grupp ”From shame to grace” i Stockholm följer steg och traditioner hämtade från det internationella sällskapet Sex Addicts Anonymous®.

Mötena hålls på svenska, men vi läser också ur ”Sex Addicts Anonymous” bok som är på engelska. Här finns våra texter. Vi är självförsörjande och överlever med hjälp av frivilliga bidrag från medlemmarna. Anonyma Sexmissbrukares möten är anonyma och öppna för alla som tror sig vara missbrukare och vill bryta sin destruktiva hållning till sex. Vi är mycket måna om anonymiteten vid våra möten. Tolvstegsprogrammet är erkänt en av de effektivaste sätten att bryta sitt sex- och relationsberoende och påbörja tillfrisknandet.

Du är inte ensam. Välkommen!

PS. Anonyma Sexmissbrukare är den ej ännu internationellt godkända SAA-översättningen till svenska av Sex Addicts Anonymous (SAA). Stockholmsgruppens hemsida är därför enkelt sätt för oss att kommunicera med våra medlemmar och skall inte ses som en representant för hela SAA Inc & ISO. Moderorganisationens hemsida finns på www.saa-recovery.org.

  • Om den här sidan

    Denna hemsida är ett forum för Anonyma Sexmissbrukares grupper i Stockholm och skall inte ses som representant för SAA Inc & ISO. SAA har ingen koppling till andra utomstående företag eller organisationer. ___________________________
  • Välkommen på möte!

    Varje söndag och fredag är du som söker hjälp välkommen till våra möten på Björngårdsgatan på Södermalm i Stockholm. På tisdagar finns även ett stegmöte per telefon. ___________________________
  • Vill du nå oss?

    SAA telefon är öppen söndagar 18.00–19.00: 0723-96 48 25. ___________________________
  • Arkiv